Poznejte nás

Poznejte nás

Kvalita, profesionalita a zkušenosti

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb v oboru klinická logopedie. Naše práce je nám koníčkem, přináší nám radost a dobrý pocit, že můžeme pomáhat. Snažíme se, aby naše vzájemná spolupráce s klienty byla příjemná a efektivní. Ke každému přistupujeme individuálně. Využíváme moderní terapeutické postupy včetně počítačových programů.

Zdokonalujeme se

Pravidelně se účastníme odborných kurzů, sympozií, konferencí a seminářů pořádaných Asociací klinických logopedů ČR, dále akcí foniatrů, psychologů, psychiatrů a praktických lékařů.

Spolupracujeme

Spolupracujeme s ambulantními specialisty z oboru ORL, foniatrie, klinická psychologie, pedopsychiatrie a neurologie. Jsme v kontaktu se školskými institucemi (speciálně pedagogická centra, pedagogicko psychologické poradny, mateřské školy a základní školy).

Jsme univerzální

Využíváme hlasovou terapii dle Opočenského konceptu, myofunkční terapii dle Garlinera, bukofaciální reedukaci dle Bobatha, bazální stimulaci, trénink fonematického uvědomování podle Elkonina, programy KUPREV a KUPOZ, senzorickou integraci dle Bobatha a tak dále.

 NAŠE LOGOPEDKY

PaedDr. Jana Vobořilová

V roce 1986 jsem vystudovala magisterský studijní program Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Na stejné fakultě jsem v roce 1989 složila rigorózní zkoušku. V roce 1989 jsem nastoupila na místo logopeda v předatestační přípravě do nemocnice v Turnově. V roce 1995 jsem úspěšně složila atestační zkoušku v oboru klinická logopedie na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha. V roce 1996 jsem otevřela ambulanci klinické logopedie v Turnově. Mám osvědčení Ministerstva zdravotnictví k vykonávání odbornosti klinická logopedie a Diplom celoživotního vzdělávání. Jsem nositelem zvláštní kvalifikace K3 od AKL ČR. Mám kladný vztah ke sportu, a s tím souvisí i můj původní obor a studium fyzioterapie.

Mgr. Barbora Šťastná

Vystudovala jsem v roce 2019 magisterský studijní program Speciální pedagogika-logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. V roce 2019 jsem nastoupila jako logoped ve zdravotnictví do ambulance klinické logopedie v Turnově a zahájila předatestační přípravu na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, kterou jsem úspěšně ukončila atestační zkouškou v oboru klinická logopedie v roce 2023. Velmi se zajímám o hlasové poruchy, které byly tématem mé bakalářské i diplomové práce. Mám ráda hudbu, zvířata, zejména kočky, dále ráda čtu a když můžu, pomůžu. 😊

Z historie

1995

PaedDr. Vobořilová složila úspěšně atestační zkoušku v oboru klinická logopedie.

1996

PaedDr. Vobořilová otevírá vlastní logopedickou praxi.

2000

Zahájena péče o dospělé pacienty na lůžkových odděleních díky nové spolupráci s nemocnicí v Turnově.

2011

PaedDr. Vobořilová absolvovala certifikovaný kurz „Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace“ a začala se zabývat hlasovými poruchami.

2013

PaedDr. Vobořilová po splnění všech požadavků získala zvláštní kvalifikaci K3.

2019

Nastoupila mladá krev s novými nápady Mgr. Barbora Šťastná.